REFERENCIE

Rekonštrukcia podkrovia polyfunkčného domu Smižany

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v administratívnej budove, Obvodný pozemkový úrad Rožňava

Obnova bytového domu ul. Ing. Straku v Spišskej Novej Vsi

Zateplenie podkrovia Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi

Výrobná a skladovacia hala Herba Drug, s.r.o., Smižany

Parkovisko Agátová ul., Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu Svätoplukova ul. v Spišskej Novej Vsi

Stavebné úpravy Okresného súdu v Poprade

Rekreačná chata v Levočskej rekreačnej oblasti Fedorkin Jarok

Komunitné centrum v obci Bystrany

Oprava ľudového domu v Smižanoch

Obnova strešného plášťa Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Slovinky

Hala STP AP v Spišskej Novej Vsi

Prestrešenie a zateplenie bytového domu v obci Hrabušice

Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v Hrabušiciach

Základná umelecká škola Dezidera Štraucha v obci Smižany