Š & L stav, s.r.o.


Sme spoľahlivá stavebná spoločnosť, organizačne a technicky vybudovaná pre účely realizácie stavebnej činnosti, so zameraním na výstavbu pozemných stavieb. Stavebnou činnosťou sa zaoberáme od roku 1997 a 1.7.2004 sme začali písať našu históriu stavebnej spoločnosti Š & L stav.

Predmetom činnosti Š & L stav, s.r.o. je realizácia bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, od spracovania investičného zámeru, zabezpečenia územného rozhodnutia, dokumentácie, stavebného povolenia, až po kompletnú výstavbu alebo rekonštrukciu, vrátane uvedenia stavby do prevádzky.

ANA PROJEKT

anaprojekt

V rámci našej inžinierskej činnosti zabezpečujeme podklady pre zámer výstavby. Našou snahou je, aby ste sa vyhli zbytočnému administratívnemu zaťaženiu a navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy. Preto vám ponúkame naše služby:

  • prejednanie investičného zámeru s dotknutými osobami a orgánmi
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, legalizácie stavieb, búracieho povolenia
  • zabezpečenie stavebného dozoru
  • pomoc pri výbere dodávateľov
  • realitné služby pri kúpe, predaji, prenájme

V prípade záujmu o inžiniersku činnosť alebo o ďalšie informácie, nás kontaktujte:

Kancelária: Smreková 8/31, 053 11 Smižany

Mobil: +421 903 966 308

Email: simonovicova@ slstav.sk

Kontakt

Š & L stav, s.r.o.

Mobil: +421 903 655 528, +421 903 966 308

E-mail: slstav@ slstav.sk

Sídlo: Smreková 8/31, 053 11 Smižany