Š & L stav, s.r.o.


Sme spoľahlivá stavebná spoločnosť, organizačne a technicky vybudovaná pre účely realizácie stavebnej činnosti, so zameraním na výstavbu pozemných stavieb. Stavebnou činnosťou sa zaoberáme od roku 1997 a 1.7.2004 sme začali písať našu históriu stavebnej spoločnosti Š & L stav.

Predmetom činnosti Š & L stav, s.r.o. je realizácia bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, od spracovania investičného zámeru, zabezpečenia územného rozhodnutia, dokumentácie, stavebného povolenia, až po kompletnú výstavbu alebo rekonštrukciu, vrátane uvedenia stavby do prevádzky.