2

ANA PROJEKT

anaprojekt

V rámci našej inžinierskej činnosti zabezpečujeme podklady pre zámer výstavby. Našou snahou je, aby ste sa vyhli zbytočnému administratívnemu zaťaženiu a navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy. Preto vám ponúkame naše služby:

  • prejednanie investičného zámeru s dotknutými osobami a orgánmi
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, legalizácie stavieb, búracieho povolenia
  • zabezpečenie stavebného dozoru
  • pomoc pri výbere dodávateľov
  • realitné služby pri kúpe, predaji, prenájme

V prípade záujmu o inžiniersku činnosť alebo o ďalšie informácie, nás kontaktujte:

Kancelária: Smreková 8/31, 053 11 Smižany

Mobil: +421 903 966 308

Email: simonovicova@ slstav.sk

Kontakt

Š & L stav, s.r.o.

Mobil: +421 903 655 528, +421 903 966 308

E-mail: slstav@ slstav.sk

Sídlo: Smreková 8/31, 053 11 Smižany